Coming after

Coming after
0

#1

معنی coming after در جمله wolves are coming after my sheep!"
دقیقا چجوریه؟ اصطلاحه؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «چوپان دروغگو» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)


#2

یعنی سعی در پیدا کردن و گرفتن چیزی یا شخصی به منظور صدمه زدن یا تنبیه کردن


#4

خیلی ممنون از پاسختون…


#5

سراغ کسی برای آسیب رفتن
عامیانه میگیم الان میام سراغت آدم …