تالار زبانشناس

Coming after

معنی coming after در جمله wolves are coming after my sheep!"
دقیقا چجوریه؟ اصطلاحه؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «چوپان دروغگو» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

3 Likes

یعنی سعی در پیدا کردن و گرفتن چیزی یا شخصی به منظور صدمه زدن یا تنبیه کردن

5 Likes

خیلی ممنون از پاسختون…

1 Likes

سراغ کسی برای آسیب رفتن
عامیانه میگیم الان میام سراغت آدم …

5 Likes

این کلمه مترادفی داره که بشه استفاده کرد؟ مشابه باشه

به نظرم این دو کلمه تا حدودی این معنی رو میتونن بدن:
chase, pursue

1 Likes