بجای but چی بگم؟

برای ذهنت همیشه جایگزین بذار😍

:star:سلاااام بچه ها چطورین؟
خب امروز میریم سراغ but که یک سری جایگزین براش یاد بگیریم❤️


:star:برای جلوگیری از تکرار حتما سعی کنید تمرین کنید که این جایگزین ها تو ذهنت بشینه اولش ممکنه but رو همراه با مه اینا بگین ولی با تمرین اوکی میشه

:speech_balloon: ببینم کی متوجه میشه ایراد جمله تو چیه:nerd_face::nerd_face:
پیج من: @stellar.language :white_check_mark:

#ویدئو

لینک دانلود ویدئو

متن و ترجمه ویدئو

instead_of_BUT.pdf (148.3 کیلوبایت)

لینک این ویدئو داخل تلگرام

لینک این ویدئو داخل اینستاگرام

18 پسندیده

I’ve been trying a lot of face masks ; However , none of them seem to work :grin:

7 پسندیده

What was the mistake of this sentence?

3 پسندیده