تالار زبانشناس

معنی drive-throughتو این درس

معنی این کلمه در درس رو میخوامhe is at drive-through the at the …


این تاپیک مربوط به « مردی که در رستوران مصدوم شد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی روان » فصل: « مردی که در رستوران مصدوم شد »

1 Likes

2 Likes

رستوران، بانک … که می تونی بدون پیاده شدن از ماشینت ازشون خدمت بگیری

Like this one​:point_up_2::wink:

4 Likes