تالار زبانشناس

ترجمه موضوع مورد نظر

آیا ترجمه بصورت مفهومی اورده شده؟؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

بله تقریبا همینطور هست دوست خوبم…اکثر ترجمه ها مفهومی هست

2 Likes