تالار زبانشناس

درس «نامیدن لن کای»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس نامیدن لن کای ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های بلند» فصل «نام گذاری لن کای» مراجعه بفرمایید.

1 Likes