تالار زبانشناس

اشتباه در متن داستان Tim goes to the beach by Jack

آیا این عبارت درسته؟
The taxi drivers concentrates hard on driving his taxi.
مقصودم کلمه drivers هست

======================
این تاپیک مربوط به درس «Tim goes to the beach by Jack» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۶»)