تالار زبانشناس

اینجا معنی و کاربرد so much چیست؟!

So much but Daddy pig and his exercise!


این تاپیک مربوط به درس« گردش » در نرم‌افزار «زوم» است. مجموعه تلوزیونی: « کارتون پپاپیگ » فصل: « قسمت اول »

2 Likes

اینجا بعد از so muchکلمه for اومده که اشتباها در متن انگلیسی but نوشته شده.
اینجا مامان خوک داره طعنه میزنه به بابا خوک که دیگه خیلی زیاد ورزش کردی
So much همون معنی خودش رو میده یعنی خیلی زیاد

2 Likes