تالار زبانشناس

درس باغ مخفی کاربرد CAT در جمله

If they cat it all, people will realize how healthy they are! Sometimes they’re very hungry!’

سلام . در اینجا جمله If they cat it all
ترجمه شده اگر آنها همه آن (غذا) بخورند . من متوجه نشدم CAT به معنی گربه به چه دلیل در جمله به کار برده شده


این تاپیک مربوط به فصل« کلین و باغ » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « باغ مخفی »

1 Likes

Eat
هست دوست خوبم و اصلاح شد…ممنون اطلاع دادین

1 Likes