تالار زبانشناس

معنی کلمه lake در جمله زیر

‘I know what we can do,’ said Mrs Sowerby. 'You can lake some fresh milk and some of my newly baked bread to the garden in the mornings.
سلام فکر می کنم کلمه LAKE در اینجا انتقال دادن ترجمه شده چرا؟ کاربرد lake در این جمله چی هست ؟ متشکرم


این تاپیک مربوط به فصل« کلین و باغ » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده » کتاب: « باغ مخفی »

2 Likes

منظورش take بود
بردن

2 Likes

Take
هست دوست خوبم و اصلاح شد…ممنون اطلاع دادین

1 Likes