تالار زبانشناس

راهنمایی درزمینه افعال مدال

سلام ممنون میشم کسی درمورد افعال مدال راهنماییم کنه
توضیح کلی‌ رو میدونم ودرباره اش خوندم اما به زبون ساده میخام یکی بهم بگه تا قشنگ برام ملموس بشه ممنون

2 Likes

Can, could, should, may, might, will, would, must, ought to, used to and need.
اینها همه افعال مدال هستند.
به تنهایی معنی جمله رو کامل نمی کنن، حتما یک فعل دیگه ای بعد اینها باید بیاد تا جمله معنی دار بشه.
I speak English.
من انگلیسی صحبت می کنم.

I can speak English.
من می تونم انگلیسی صحبت کنم.

فعل اصلی، یعنی فعلی که به جمله معنی می ده
Speak
هست.

ولی نمی تونیم این جمله رو داشته باشیم:
I can English :x:

I go to school.
من به مدرسه می رم.

I should go to school.
من باید ( بهتره) به مدرسه برم.

فعل اصلی، فعلی که به جمله معنی میده
Go
هست.

ولی این جمله رو نداریم:
I should school :x:

3 Likes

ممنونم واقعا:pray:t2::pray:t2::pray:t2::pray:t2::pray:t2:

1 Likes