تالار زبانشناس

Ad man ?؟؟؟؟؟؟؟

Ad manدر این جمله به چه معناست

It explores the neurology of habit formation, how to build new habits and change old ones, and the methods, for instance, that one ad man used to push toothbrushing from an obscure practice into a national obsession.


این تاپیک مربوط به فصل« پیش گفتار » در نرم‌افزار «زیبوک» است. کتاب: « قدرت عادت »

سلام اگه منظور adman هست که سرهم نوشته میشه
یعنی شخصی که تو تبلیغات کار میکنه…

توی صفحات دیگه اینترنتی هم به همین شکل این بخش نوشته شده اما منظور شخصی هست که بازیگری در تبلیغات رو به عهده داره