تالار زبانشناس

How did you get on meaning

How did you get on?
به چه معناست؟


این تاپیک مربوط به اپیزود« Elision of /t/ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « کارگاه تلفظ تیم »

سلام
به نظرم بیشتر بریتانیایی ها از این phrasal verb (get on) استفاده میکنن تو مکالمه.

میتونه اینطوری استفاده بشه:

وقتی شخصی از دیگری در مورد روند یک چیزی یا موفقیت اون فرد بپرسه میگه :

چطور از پسش براومدی؟ چطور انجامش دادی؟ یا چطور پیش رفت؟

For example :
How did you get on with your exams?

وقتی رز از اولین روز کاریش برمیگرده خونه من ازش میپرسم :
How did you get on, Rose?

همچنین میشه برای پرسش در مورد کیفیت تعامل اجتماعی با شخص دیگه ای مورد استفاده قرار بگیره .
به عنوان مثال :

How did you get on with Eric?

یعنی تعامل اجتماعی بین شما و اریک چطور بود؟ رابطتتون چقدر خوب بود؟

Get on with someone Or Get along with someone
( دوست بودن یا رابطه ی خوب داشتن با کسی)

که آمریکایی ها از get along استفاده میکنن و بریتیش ها از get on

1 Likes