تالار زبانشناس

درس «مردي براي تمام فصول»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس مردي براي تمام فصول ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «مردي براي تمام فصول» مراجعه بفرمایید.

1 Likes