تالار زبانشناس

Finding peer group?

are you learning english? did you find your peer group? how?

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تکرار»)

peer group = کسایی که شبیه تو هستند توی یک چیز خاص مثل یادگیری زبان
که فروم زبانشناس هم peer group هستش

3 Likes