تالار زبانشناس

درس «مرگ درختي کهنسال»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس مرگ درختي کهنسال ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «مرگ درختي کهنسال» مراجعه بفرمایید.

1 Likes