تالار زبانشناس

Back to change

سلام تو درس غذای بابو میخاد بگه باقیمانده پول رو پس کرفت چرا گفته
got 10 dollars back to change


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی غذای بوبا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه‌ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « غذای بوبا - درسنامه اصلی »

1 Likes

سلام.ده دلار پس گرفته
To change
منظورش پول خورده.
ده دلار پول خورد پس گرفت

3 Likes

نکته اول اینکه در متن درس نوشته
she paid 100 dollars and got 10 dollars back in change.t
دو اینکه ، من درست نفهمیدن
Get back in change
یعنی پول خوردی که پس گرفته شده؟؟