کاربرد the در جمله چیست؟

چرا کلمه the در خیلی جاها اومده و معنیه خاصی نداره کلا اصلا معنا نداره و توی جمله میاد؟

The ugly duckling was sad

توی اینجا من نمیدونم معنای the چیه و چرا با the شروع شدهیا اصلا نمیشد نوشت:

ugly duckling was sad

یا در اینجا چرا کلمه the اومده بینه کلمه then و big

Then the big egg started to crack


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 پسندیده

دوست خوب the رو قبل از اسامی هایی که واسه دو طرف صحبت گوینده و شنونده مشخص و اشناست میاد که اینجا ادرک زشت واسه هم گوینده هم شنونده مشخصه که کدوم اردکه اولش the اومده.

3 پسندیده