تالار زبانشناس

درس «بایدها و نبایدهای نوشتن ای‌میل»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس بایدها و نبایدهای نوشتن ای‌میل ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «نوشتن ای‌میل انگلیسی» فصل «مقدمه‌ای بر نوشتن حرفه‌ای ایمیل» مراجعه بفرمایید.

1 Likes