تالار زبانشناس

درس «نجات‌یافته‌ی تایتانیک که بزدل نامیده شد»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس نجات‌یافته‌ی تایتانیک که بزدل نامیده شد ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «نجات‌یافته از تایتانیک» مراجعه بفرمایید.

1 Likes