S در عبارتhelps

در عبارت bllf is an organization that helps free child workers چرا help اس گرفته؟


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « برده داری کودکان »

1 پسندیده

سلام خوش اومدین.
اون سازمان در اینجا سوم شخص مفرد در نظر گرفته میشه، مثل it. اینجا رو مطالعه کنین

1 پسندیده