تالار زبانشناس

Open he detected

open he detected
لطفا مفهوم و منظور این جمله رو بگید


این تاپیک مربوط به « کلمات در قالب فیلم ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « ۵۰۴ کلمه ی کاملا ضروری » : « درس ششم »

1 Likes