تالار زبانشناس

تفاوت بین are married با get married

سلام
تفاوت بین are married با get married از نظر دستوری و معنی چیه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی رومئو و ژولیت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام
They are married ان ها متاهل هستند
He is married او متاهل است
They want to get married
ان ها میخواهند ازدواج کنند
He got married,yesterday
او دیروز ازدواج کرد

1 Likes