تالار زبانشناس

تفاوت was scared and was frightened

تفاوت was scared
and
was frightened
چه تفاوتی هم از لحاظ معنی و هم از لحاظ ساختار دارند
درس sneaky rabit

1 Likes

سلام تفاوتشون رو اینجا .ببینید. شدت frigten بیشتر از scare هست.
در کل به نظر من که اینجور کلمات تو انگلیسی فراوون هستش.مثل گرخیدن و ترسیدن هستش وقتی ما مفهومش رو بگیریم دیگه لزومی نداره انشا"ش با هم فرق داشته باشه یا نداشته باشه رو فرق بدونیم فقط مفهوم.

2 Likes