تالار زبانشناس

Indicateفرق باrepresents

سلام.آیا تفاوتی بین

indicate و represents
وجود دارد؟


این تاپیک مربوط به فصل« کلماتی که بومی زبان ها هم اشتباه تلفظ می کنند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « انگلیسی با کامبیز » فصل: « کامبیز یه سری چیز میز یاد میده »

1 Likes

هم معنی هستند و تفاوت معنایی ندارن

2 Likes