تالار زبانشناس

درس sneaky rabit

تفاوت was scared
and
was frightened
چه تفاوتی هم از لحاظ معنی و هم از لحاظ ساختار دارند
درس sneaky rabit

2 Likes

سلام . مثل فرق :
ترسیده بود
و
وحشت زده بود

2 Likes

تفاوت معنایی خاصی ندارن ‌‌.

فقط scared
بیشتر برای موقعیت های غیر رسمی به کار می‌ره.

2 Likes

ولی از لحاظ معنایی was scared میشه می ترسید و was frightened ترسیده بود اینا نمیفهمم

2 Likes

به زبان ساده بگم فرق خاصی در اینجا ندارن .
شما میتونی تو مکالمه هاتون هردوشون رو استفاده کنین .
اما به قول دوستمون was scared غیر رسمی تره

2 Likes