تالار زبانشناس

چراThanks sگرفته

Thanks for asking.


این تاپیک مربوط به داستان« کبوتر یک پاپی می خواهد! » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « داستان های کبوتر »

2 Likes

Thanks مترادف thank you هست و اس سوم شخص نیست

2 Likes

یعنی Thanks اشتباست…

2 Likes

سلام .جمله هام به هم ریخته اومده. برای تشکر کردن Thanks و Thank you معادل هم هستند.
تنها تفاوت اینه که thanks عامیانه تره.
Thanks=Thank you

4 Likes

Thank you for asking=Thanks for asking

3 Likes

هیچ فرقی با هم ندارن Thanks راه دیگه برلی گفتن تشکر است.

4 Likes