تالار زبانشناس

ساختار گرامری مهم

سلام
ساختار گرامری جمله زیر مربوط به چه زمانی است؟
Have you ever heard about quinine


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی کوئینین » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

1 Likes

سلام مال حال کامل هستش. یعنی از یه زمانی در گذشته تا الان.
و معنی جمله هم میشه…درباره کوئینین تاحالا شنیدی.
و فرمولش اینه
I/you/we/they have p.p …
She /he /it has p.p…,
https://lang.b-amooz.com/en/grammar/course/1397/present-perfect

3 Likes