تالار زبانشناس

چرا در این جمله دوبار از to استفاده شده؟

چرا در جمله I want you to listen to از دوبار to استفاده شده؟
نقش to اول چیست؟

2 Likes

هر دو toحرف اضافه فعل های want وlesson هستند

2 Likes

سلام. ما معمولا فعل listen رو با حرف اصافه‌ی to استفاده میکنیم. مثلا.

I listen to the radio every day

وقتی هم میخوایم به کسی بگیم ازش میخوایم کاری رو برامون انجام بده، یا در کل کاری رو انجام بده، اون فرد رو مخاطب خودمون قرار میدیم و بهش میگیم

I want you to (the rest of the sentence)

حالا اینجا نویسنده، از مخاطب خواسته تا به چیزی گوش بده. مثلا

I want you to listen to my new music track

5 Likes

که اینطور مرسی از کمک شما

1 Likes

ببخشید آقای ربیعی من فکر میکردم همیشه فعلی که بعد از wantمیاد toمیگیره ولی شما گفتید چون ازش درخواست داره باید to بیاد حالا کدومش درسته؟

3 Likes

خواهش میکنم. فرمایش شما درسته. من صرفا داشتم درباره‌ی ساختار to want somebody to do something صحبت میکردم.

4 Likes