تالار زبانشناس

کدام درست است

That is left یا That has left
این سوال با توجه به
That’s left
بکار رفته در داستان است


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 39- خواننده محبوب آدریان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

1 Likes

در این‌جا that is left هست به‌معنی: که باقی مانده

سپاس از راهنمایی :pray::pray::pray:

2 Likes