تالار زبانشناس

گرامر جمله زیر چیست؟

She always makes him do his homeworks.


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 5- جان تکالیف زیادی دارد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام. این جمله در زمان حال سادست و همونطور که میبینید فعلمون “make” با s سوم شخص اومده.
ساختار make somebody do something این معنی رو میده که کسی رو مجبور به انجام کاری کنیم.

I made him wash the dishes.

من مجبورش کردم ظرفارو بشوره.

توجه داشته باشید که ما معمولا وقتی بیشتر از یک فعل در جملمون داریم، فعل اصلی قوانین اشخاص یا زمان مورد نظر روش صورت میگیره و باقیِ فعل ها به صورت مصدری و با to اسدفاده میشن. اما در این مورد، یعنی فعل make ما فعل دوممون بدون to اومده. این مورد رو یادتو باشه
پس جمله‌ی

I made him to wash the dishes

از نظر گرامری بر خلاف انتظار، غلطه.

4 Likes

سلام‌. جدا از سوالتون که مربی پاسخ دادند کلمه ی homework نمیتونه اس بگیره چون غیر قابل شمارشه.

2 Likes

بله سما درست میفرمایید. من متوجه اون کلمه نشدم.
کلمه‌ی homework یک اسم غیر قابل شمارش یا uncountable هست و این نوع اسامی در حالت جمع استفاده نمیشن…

2 Likes