تالار زبانشناس

چرا در این جمله s مالکیت به کار نرفته

چرا در جمله Mike drives his car to work گفته work نباید می گفت works؟

3 Likes

سلام.
در جمله تون work اسم هستش نمیدونم ک آیا ی کار میتونه صاحب یه شخص یا چیزی باشه…

میتونست اینجوری باشه.
Mike drives his car to his work
مایک ماشینشو میرونه به (سمت) کارش
OR
Mike drives his car to mike’s work
مایک میرونه ماشینشو ب (سمت) کارِ مایک
در کل his همو نقش مالکیتو داره.

3 Likes

نه s نمیگیره چون works معنی کارها یا کارخانه میده
مالکیت بخاد بگیره میشه his work تو اون جمله که گفتی معنیش میشه مایک رانندگی میکنه با ماشینش به سمت کار اگه his work بکار ببری میشه به سمت کارش

1 Likes

اخرش تند گفتم. ورک قابل شمارش “نیست” اینجا با این معنی.

1 Likes