تالار زبانشناس

باحال ترین پادکستAj برای شما کدوم بوده؟

پادکستThe Big Pictureدرباره آموزش وپروش وسیستم فشل دانشگاهه که برای من خیلی جالب بود
ای جی علاقه زیادی بهbullshit(: داره این جمله تاریخی ای جی تو این پادکست
They know that what’s
happening in school is bullshit

. They know their classes are bullshit.
They know their teachers are also full of shit.
کدوم پادکست ای جی برای شما جالب وباحال بوده؟

8 Likes

6 Likes

سلام
من هم همین پادکست را دوست داشتم و دارم…
خیلی پادکست زیبا والبته جالبی است 🖒
ممنون :books: :rose:

3 Likes

سلام. متأسفانه هنوز این پادکست رو گوش نکردم. ممنون که معرفی کردین.:rose:

3 Likes