در مورد bear و bore

در مورد
bore که گذشته آن bored و شکل سوم bored میشود.
همچنین bear
که گذشته و شکل سوم آن bore میشود .
اولی بعنوان سوراخ کردند و دومی بعنوان تحمل کردن ، البته معنی دومی بعنوان اسم ، خرس نیز هست
سوالم این است که انهایی که بالا گفتم درست است
؟ و توضیحی هست که به یادگیری بیشتر کمک کند .سپاس پاسختان

1 پسندیده