تالار زبانشناس

سلام تفاوتmade out با made و made up چیه

We made knots out of newspaper to start the fire.


این تاپیک مربوط به داستان« فقط یه طوفان شدید بود » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. پکیج: « داستان های مصور صوتی » داستان: « مخلوقات کوچک »

1 Likes