تالار زبانشناس

سلام لطفا جمله زیر معنی کنید

anger. If it comes up, if it’s too late it already came up,


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « هنر قدرت »

3 Likes

دوست عزیز جملتون کمی مشکل داره ولی ترجمه تحت الفظیش میشه عصبانیت اگر بالا بیاید ، خیلی دیر است.

3 Likes

سلام یعنی چی مشکل داره کجاس مشکل داره

1 Likes

سلام
If it comes up, if it’s too late it already came up, well then you have to be honest and be open
Yes, I’m angry.
اگه اون بالا اومده (بروز داده) اگه خیلی دیر شده اون تا الانشم اومده بالا (خودشو تا الانشم بروز داده)
منظورش اینه که اگه عصبانیتت بالا زده باشه اگر هم دیرشده و تا حالا خودشو بروز داده .خوب با خودت صادق باش. بله من عصبانیم

2 Likes

خیلی قشنگ توضیح دادین مرسی

1 Likes