تالار زبانشناس

She gets up or she get up?

سلام دوستان، وقت بخیر.
آیا در زمان حال ساده، برای ضمیر سوم شخص باید فعل get up یک s بگیره یا نه؟ و چرا؟
She get up late today
Or
She gets up late today
?

سلام بله باید بگیره تو حال ساده همه
فعل ها s یا es میگیرن. و اگه فعل عبارتی هم باشه
باز s میگیره .
She Wakes up
She helps with
She does for me
در کل فرقی نداره فعلمون چی باشه عبارتی یا …

3 Likes