تالار زبانشناس

علت استفاده cut off به شکل جدا و پیوسته

جایی از شکل cut his arm off استفاده شده و جای دیگه از cut off his arm،آیا تفاوتی برای استفاده ندارد؟


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

نه خیر هیچ تفاوتی ندارد

1 Likes