تالار زبانشناس

سوال گرامری (This)

سلام دوستان
توی این جمله چرا this اومده؟ واسه تاکیده؟

It’s this stupid film


این تاپیک مربوط به کتاب« مسیر خانه » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های خیلی ساده »

1 Likes