تالار زبانشناس

سوال در مورد داستان کوتاه

در متن درس سارا با جان ازدواج کرده
اما
در داستان کوتاه الف ظاهرا جان تجدید فراش کرده و همسر دیگری نیز بنام نانسی دارد!!!

Who is married to John?

Ah, Nancy, right? Nancy is married to John. She has been married to him for 7 years.


این تاپیک مربوط به « » در نرم‌افزار است.

2 Likes

سلام. فک نکنم اسمشو بشه تجدید فراش گذاشت. اینجا ای جی اشتباه میکنه. و در متن هم این جوری اضافه کرده اند تا بدونن اشتباه است چون فک نکنم نانسی هم ۷ سالی با جان بوده باشه. فک کنم اسم دخترشون نانسی باشه
Who is she married to? She’s married to John. Who is married to John? Ah, Nancy [mistake, not Nancy-- Sarah], right? [Sarah] is married to John. She has been married to him for 7 years.

1 Likes