تالار زبانشناس

مفهوم جمله I'll take good care of you

فکر کنم مفهومش میشه من خواهم گرفت مراقبت خوبی از تو
درسته؟!


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 01 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « پونیو »

1 Likes

Take care اصطلاحي هست كه خودش به معني مراقبت كردن هست اينجا به تنهايي كه معني گرفتن هست استفاده نشده من فکر کنم معنی جمله این هست:
من از شما خوب مراقبت خواهم کرد یا من از شما خوب مراقبت میکنم

6 Likes