تالار زبانشناس

درس «مبارزه برای زنبورها»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس مبارزه برای زنبورها ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «مبارزه برای زنبور‌ها» مراجعه بفرمایید.

1 Likes