تالار زبانشناس

سلام معنیall alone چیه

She has survived all alone without food for two days


این تاپیک مربوط به درس« زمان حال کامل » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

2 Likes

سلام

کاملا تنها

7 Likes