تالار زبانشناس

معنی gasp در جمله زیر

The circus acrobats drew gasps from the crowd

معنی این جمله چیه؟

2 Likes

سلام دوست گرامی
Gasp به معنی نفس نفس زدنه اما draw gasps یعنی بزور نفس کشیدن

4 Likes