تالار زبانشناس

اینجا had رو چجوری تلفظ میکنه!؟

The mermaids were very happy to see that they had returned, though


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خروس، اردک، و پری دریایی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »