تالار زبانشناس

اشکال «لینک دعوت»

چرا من لینک دعوت میفرستم، دوستانم عضو می شن و اشتراک می خرن اما برای من پیام نمیاد که اینها عضو شدن
تا حالا فقط برای یکی از دوستانم که عضو شد برای من پیام اومده

1 Likes