تالار زبانشناس

کاربردover

سلام معنی و کاربرد over چی میشه؟اگه نباشه که جمله بازم معنی میده،جریانش چیه؟

So much so , that he went over to his wardrobe to get a flashlight


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی هیولا در رخت‌آویز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

سلام دوست گرامی. Went over to یه فعل مرکبه که گذشته go over to هست و به معنی به سمت چیزی رفتنه

1 Likes

خب to دیگه چرا اومده؟اگه میگفت …he went over his
که بازم معنیش کامل بود