تالار زبانشناس

تلفظ این جمله چه جوریه

I’ve got to get out of here without him seeing me!”


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جک و لوبیای سحرآمیز » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »