تالار زبانشناس

در این جمله She'd مخفف چیست؟ و چراhave آمده؟

سلام دوستان
این مثال در دیکشنری لانگمن بود:
She’d gladly have gone anywhere to get away from the cottage
ممنون میشم اگه بفرماییدshe’d مخفف چیه؟ و چرا have اومده.

She’d مخفف she had هست و دلیل اینکه have اومده اینکه ساختار جمله اینطوریه و have یعنی در کل مدت زندگی از بدو تولد تا الان اون چیز رو داشته . در واقع have بخش سوم فعل have هست . به این گونه که
have: داشتن
had:داشت
have : در کل مدت زندگی داشته است
در کل بخش سوم فعل چه در فارسی چه در انگلیسی یعنی در طول مدت زندگی اون فعل اتفاق افتاده چه رفتن چه داشت چه گرفتن و…

1 Likes


پاسخ اینجا بود

1 Likes