تالار زبانشناس

ترجمه ندارد

چرا ترجمه فارسی نداشت؟؟


این تاپیک مربوط به « کوآنزا » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « ۴۰۰۰ کلمه ی ضروری » : « کتاب اول » : « کوآنزا »