تالار زبانشناس

کاربردددددد

سلام اینجا چرا his remaied untouched رو اینطوری اورده نه حرف ربط داره نه فعل داره

Once, a rabbit built a fantastic warren , where he lived very happily. He had designed it so well that, when a great rainstorm came - which flooded nearly the whole wood, and the homes of many animals - his remained untouched .


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش سخاوتمند » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

1 Likes

سلام

در اصل جمله ی کامل به این شکل هست:

his home remained untouched

یعنی خانه ی او دست نخورده باقی ماند.

اما چون در جمله قبلی داره در مورد خانه ی همه حیوانات جنگل صحبت میکنه، کلمه خانه رو حذف کرده چون فرض بر این هست که همه می دونن که داره در مورد خانه صحبت میشه، پس فقط میگه :

مال اون دست نخورده باقی ماند.

کلمه his و یا her به تنهایی اگه بیان، به معنی “مال او” هستن.

2 Likes